Ana Sayfa

Hoşgeldiniz

Emin BAHÇEEVLİ Hukuk Ve Danışmanlık bürosu, Avukat Emin BAHÇEEVLİ tarafından 2000 yılında Ankara’da kurulmuştur. Avukat Emin BAHÇEEVLİ 2000 yılından bu yana mesleki deneyiminin getirdiği bilgi ve birikim ile kurduğu Emin BAHÇEEVLİ Hukuk Ve Danışmanlık bürosu müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Emin BAHÇEEVLİ Hukuk Ve Danışmanlık bürosu Tazminat Hukuku ve İcra Hukukunun yanı sıra, “İş Hukuku” “Aile Hukuku” Gayrimenkul Hukuku” “Ticaret Hukuku” ve özellikle Trafik kazalarından doğan uyuşmazlıklar gibi alanlarda müvekkillerine hizmet vermektedir.

Emin BAHÇEEVLİ Hukuk Ve Danışmanlık bürosu, kuruluşundan bu zamana kadar geçen kısa süre içerisinde Ankara ve Türkiye’nin sayılı ve önde gelen hukuk büroları arasında yer edinmeyi başarmıştır. Avukat Emin BAHÇEEVLİ ve ekibi yıllarca kurumsal telekominikasyon ve elektrik kurumlarının icra ve dava vekilliğini üstlenmiştir.

 

 
 
ERMENEK MADEN KAZASINDA İLK TAZMİNAT KARARI

Ermenek Asliye Hukuk Mahkemesi, 28 Ekim 2014 tarihindeki maden ocağı kazasında hayatını kaybeden ve cesedi 33 gün sonra toprağın altından çıkartılan işçi Mehmet Baha’nın ailesinin açtığı tazminat davasını sonuçlandırdı. Mahkeme, Baha’nın anne ve babasına  tazminat ödenmesine karar verdi.

 
TRAFİK KAZASI DAVALARI
 Trafik kazası meydana geldiğinde mağdur olan kişi kendisi veya mağdur öldüğünde yasal mirasçıları dava açabiliyor. Bununla birlikte, zarar gören kişinin vefat etmesi durumunda maddi ve manevi zarar gören yakınları, annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı ve onun bakımı, desteği altında bulunan kişiler zararlarının tazminini isteyebiliyor.
 
BANKALARDA UNUTULUP TMSF’YE DEVREDİLEN PARALARIN GERİ ALINMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Her yıl televizyonlarda şu tür haberlere sıkça rastlamaktayız: “Bankalarda unutulan milyonlarca lira TMSF ye devredildi.”Herhangi bir bankada bulunan mevduat hesabınızda 10 yıl süreyle işlem yapmadığınızda hesabınızda bulunan para TMSF ye devredilir. Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında yönetmelik kapsamında; Bankalar nezdindeki her türlü mevduat, emanet ve alacaklar, son talep ve işlem tarihinden itibaren 10 yıl geçtiği halde hak sahiplerince aranılmamış ise zamanaşımına uğrar.

KAMULAŞTIRMASIZ  EL ATMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI

Bir taşınmazın, bir devlet kurumunca herhangi bir yasal dayanak olmadan taşınmaz üzerinde fiilen tasarrufta bulunması veya idari bir işlemle taşınmaz sahibinin mülkiyet hakkından kaynaklı haklarını kullanmasının önüne geçmesi halinde kamulaştırmasız el atmadan bahsedebiliriz.      Taşınmazı üzerinde, herhangi bir yasal dayanak olmadan, bir devlet kurumu tarafından fiili tasarrufta bulunulan kişi tazminat alabilir mi? Birçok insanın taşınmazı üzerinde bir devlet kurumunca fiili tasarrufta bulunulduğundan dahi..

DOLMUŞ VE TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN İŞÇİ ALACAĞI

Kendisine ait taksi ya da dolmuşu olmayıp, başkalarına ait taksi ve dolmuşlarda çalışan kişiler işçi alacakları için dava açabilirler mi?Ülkemizde kendisine ait taksi ya da dolmuşu olmayıp, başkalarına ait taksi ve dolmuşlarda çalışan şoförlerin, işverenlerce sigortasının yatırılmadığına, bu şoförlerin işten ayrıldıktan sonra işçi alacaklarının ödenmediğine şahit olmaktayız.Dolmuş ve taksi şöförlerinin alacağında görevli mahkeme.

BAĞIŞLANAN BİR TAŞINMAZ GERİ ALINABİLİR Mİ ?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre: “Bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın sağlar arası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir.”Fiil ehliyetine sahip olan herkes, eşler arasındaki mal rejiminden veya miras hukukundan doğan sınırlamalar saklı kalmak üzere, bağışlama yapabilir.Fiil ehliyeti bulunmayan kişi ayırt etme gücüne sahipse, bağışlamayı kabul edebilir. 

ORMAN KADASTROSU İLE TAŞINMAZI ELİNDEN ALINAN KİŞİ DAVA AÇABİLİR Mİ?

Ülkemizde özellikle sahil ve ormanlık kesimlerde, vatandaşlarımızın adına kayıtlı taşınmazının orman sınırları içinde kaldığı gerekçesiyle tapusu iptal edilip hazine adına tescil edildiğini görmekteyiz. Adına kayıtlı taşınmazının orman sınırları içerisinde kalması sebebiyle hazine adına tescil edilen kişi, taşınmazın rayiç bedelini talep edebilir mi?

SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ STAJ ÜCRETLERİ

Sağlık Meslek Lisesinden mezun olmuş ya da öğrenimine devam ederken, bir devlet hastanesi veyahut özel bir sağlık kuruluşunda zorunlu staj yapmış öğrencilerin, staj ücretlerinin ödenmediği durumlar karşımıza çıkabiliyor. Staj ücretleri kendilerine ödenmeyen öğrencilerin dava yoluyla staj ücretlerini alma hakkı var mı? Sağlık meslek lisesi öğrencileri kanunla güvence altına alınmıştır…

BAHÇEEVLİ HUKUK BÜROSU VEKÂLETNAME BİLGİLERİ

Av. Emin BAHÇEEVLİ

Mithatpaşa Vd. :60211474274   

Adres  : Fevzi ÇAKMAK 2. Sok. No:27/10 Kızılay/ANKARA VEKÂLETNAMEDE BULUNACAK ÖZEL YETKİLER