BANKALARDA UNUTULUP TMSF’YE DEVREDİLEN PARALARIN GERİ ALINMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

 

 Her yıl televizyonlarda şu tür haberlere sıkça rastlamaktayız: “Bankalarda unutulan milyonlarca lira TMSF ye devredildi.”

Herhangi bir bankada bulunan mevduat hesabınızda 10 yıl süreyle işlem yapmadığınızda hesabınızda bulunan para TMSF ye devredilir.

Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında yönetmelik kapsamında; Bankalar nezdindeki her türlü mevduat, emanet ve alacaklar, son talep ve işlem tarihinden itibaren 10 yıl geçtiği halde hak sahiplerince aranılmamış ise zamanaşımına uğrar.

Fakat şöyle ki yine aynı yönetmelik gereği, Bankalar zamanaşımı süresinin dolmasına üç ay kala hak sahiplerini, hesaplarının zamanaşımına uğrayacağı hususunda iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadırlar.

T.C. YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E: 2013/14262 K: 2014/2397 sayılı kararında; “Bankalar Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmeliğin 35. maddesinde, hak sahiplerinin uyarılmasının iadeli taahhütlü bir mektupla yapılması hüküm altına alınmış, bu bildirimden itibaren 3 ay içinde sahip veya mirasçıları tarafından aranmayan mevduat, emanet ve alacakların bu sürenin bitiminde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na gelir kaydedileceği öngörülmüştür. Açıklanan yasa hükümleri karşısında bankalarda bulunan mevduat ve bu cümleden sayılan emanet ve alacakların 10 yıl sonra zamanaşımına uğraması, bankaca gerçekleştirilecek tebligatın yapılması koşuluna bağlıdır. Başka bir anlatımla, sahipleri hakkında bu yönde uygulama yapılmadan banka nezdindeki hakları ve alacakları kendiliğinden zamanaşımına uğramaz.

Özetle banka hesabınızdaki bir paranın TMSF ye devrinin gerçekleşebilmesi bankaca gerçekleştirilecek tebligatın yapılması koşuluna bağlıdır. Bu koşul gerçekleşmeden TMSF ye devredilen paraların dava yolu ile geri alınması mümkündür.

Detaylı bilgi için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.