DOLMUŞ VE TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN İŞÇİ ALACAĞI

 

Kendisine ait taksi ya da dolmuşu olmayıp, başkalarına ait taksi ve dolmuşlarda çalışan kişiler işçi alacakları için dava açabilirler mi?

Ülkemizde kendisine ait taksi ya da dolmuşu olmayıp, başkalarına ait taksi ve dolmuşlarda çalışan şoförlerin, işverenlerce sigortasının yatırılmadığına, bu şoförlerin işten ayrıldıktan sonra işçi alacaklarının ödenmediğine şahit olmaktayız.

 

DOLMUŞ VE TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN İŞÇİ ALACAĞINDA GÖREVLİ MAHKEME

 

Önceleri şoförlerin işçi alacağı konusunda görevli mahkeme tespit edilirken; işyerinde çalışan işçi sayısı, işverenin de aynı minibüste çalışıp çalışmadığı, (sermaye/beden gücü), minibüsten elde edilen kazanç, esnaf ve sanatkar meslek kollarından birinde faaliyet gösterip göstermediği yönleri araştırıldıktan sonra görevli mahkemenin “genel mahkeme” ya da “iş mahkemesi” olduğuna karar veriliyordu.

Araştırma konusu edilen kriterleri sağlamak her somut olayda mümkün olmadığından işçinin davasının genel mahkemede görüldüğü durumlarda işçi alacakları açısından daha düşük bedellere hükmediliyordu.

Son düzenleme ile dolmuş ve taksi şoförlerinin işçi alacakları için açılan davalarda iş mahkemeleri görevlidir.

 

İşten çıkarılan dolmuş ya da taksi şoförleri;

  • Kıdem tazminatı
  • İhbar Tazminatı
  • Yıllık izin ücreti
  • Fazla mesai ücreti
  • Resmi ve Dini bayramlardaki çalışmalarının karşılığı olan ücretler için dava açıp işçi alacaklarını mahkeme eliyle alabileceği gibi,

 

İşverence sigortası yatırılmamış geçmişe dönük sigortasının yatırılması için tespit davası açabilir.

Dolmuş ve taksi şoförlerinin aylık kazancı göz önünde bulundurulursa şoförlerin açacağı iş davalarında ciddi derecede tazminatlar kazanması mümkün görünmektedir.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.