Trafik Kazası Davaları

Kaza Sonrası Hangi Davalar Açılabilir?

Trafik kazası ile ilgili tazminat talebinde bulunabilmek için eylemin Borçlar Hukuku’nun haksız fiili düzenleyen ilgili maddesi kapsamında yer alması gerekiyor. Yani; kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille bir başka kişiye zarar veren şahıs bu zararı gidermekle yükümlü oluyor. Trafik kazasından sonra meydana gelen zarar maddi ya da manevi olabiliyor.

  • Eğer kaza ölümlü olursa cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri, ölenin desteği ve bakımından mahrum kalan kişilerin uğradıkları kayıplar dava yoluyla talep edilebiliyor.
  • Eğer trafik kazasından sonra zarara uğrayanın bedensel bir zararı söz konusu ise tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da kaybedilmesinden oluşan kayıpları, ekonomik geleceğinin sarsılmasına bağlı kayıpları talep edebiliyor.
  • Maddi zararların yanı sıra manevi zararlar da talep edilebiliyor. Hâkim, olayın özelliklerini göz önünde bulundurarak, zarar görene ya da zarar görenin yakınlarına manevi tazminat olarak uygun bir bedelin ödenmesine karar verebiliyor.

 

Trafik Kazası Tazminat Davası Kimlere Karşı Açılır?

Kazanın durumuna göre aşağıdaki kişi veya kurumlara karşı dava açılabilir:

  1. Kazaya sebebiyet veren sürücüye
  2. Araç işletene,
  3. Sigorta firmasına
  4. Güvence hesabına

Maddi ve manevi tazminat davası açabilmek için yasada öngörülen süre 2 yıl olarak belirtiliyor. Kazanın olduğu tarihten itibaren 10 sene sonra da dava açma hakkı zamanaşımına uğruyor.

Manevi Tazminat Alacağı

Trafik kazasında yaralanma durumu olduysa kişinin kendisine veya vefat etmesi durumunda yakınlarına; kazaya neden olandan alınmak üzere manevi tazminata hükmedilebiliyor. Manevi tazminatın belirlenmesinde “Trafik Kazasının meydana geldiği şekil”, “kusur hali”, “yaralanmanın derecesi” “tarafların ekonomik ve sosyal durumları” “vefat eden kişiye yakınlık derecesi” gibi kriterleri etkili oluyor.

Maddi Tazminat Alacağı

Trafik kazasında vefat olması durumunda geride kalanlar; (kişinin annesi, babası, eşi, çocuğu, ya da bakmakla yükümlü olduğu varsa halası, teyzesi, yengesi) destekten yoksun kalma tazminatı almaya hak kazanıyor.

Trafik kazası sonucunda yaralanan kişinin, maluliyet hali varsa iş güç kaybı tazminatı, hastane ve tedavi giderleri, çalışamamasından dolayı kazanç kaybı tazminatına hak kazanıyor.